Hrvatska komorna filharmonija u Zadru

51. Glazbene večeri u Sv. Donatu 

 

S obzirom na to da u ovim recesijskim vremenima u okviru redovite koncertne sezone nije jednostavno organizirati nastup većeg orkestra, ostaje tek poželjeti da Hrvatska komorna filharmonija s nevelikim brojem odličnih svirača postane češći gost Zadra.
                Helena Novak, KLASIKA.hr, 7. kolovoza 2011.

 

Četvrtak, 04. 08. 2011.

 

21:00 - Crkva Sv. Donata

 

HRVATSKA KOMORNA FILHARMONIJA

Solisti: Mak GRGIĆ, gitara | Slovenia)

             Franko BOŽAC, harmonika 

Dirigent: Mladen Tarbuk

 

1. Krsto Odak: Passacaglia za gudače

2. Joaquina Rodriga Fantasia para Gentilhombre 

           solist: Mak Grgić, gitara

3.James Williamson,The Hall of Hocrum

           solist: Franko Božac, harmonika

4. Ástor Piazzolla: Adios Nonino

            solisti: Mak Grgić i Franko Božac

5. Gustav Holst: Suita sv. Pavla

HRVATSKA FILHARMONIJA

Vladimira Nazora 59a - Zagreb 10000

++385995854361

fax: ++385(0)14834563

e-mail: croatianphilharmonic@gmail.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon